Základní informace

Témata kongresu:

▪ Současný stav chirurgické léčby karcinomu pankreatu v České republice
▪ Chirurgie horní partie zažívacího traktu
▪ Multioborová spolupráce v chirurgii
▪ Varia - sekce mladých chirurgů

Součástí kongresu jsou:

Sesterská sekce - proběhne dne 21. 4. 2016.

Upozornění

  • Termín registrace k aktivní účasti a odesílání abstrakt prodloužen do 6. 3. 2016.
  • Přihlášky k pasivní účasti je možné zasílat do 8. 4. 2016.
  • Registrační poplatek bude hrazen na místě: lékaři 1000 Kč, zdravotní sestry 300 Kč.
  • Platba na účet 2934392/0800 u České spořitelny a.s., variabilní symbol 9101 a do zprávy pro příjemce vaše jméno a příjmení. Potvrzení o provedené platbě předložte u registrace.

Datum a místo konání:

21. 4. – 22. 4. 2016
Clarion Congress Hotel Olomouc, Jeremenkova 36 (naproti Hlavnímu nádraží)

Společenský večer

21. 4. 2016 od 19:00 hodin v hotelu Clarion
Poplatek za společenský večer: 300,- Kč, platba při registraci na místě konání kongresu (21. 4. 2016)

Pořadatel:

Fakultní nemocnice Olomouc
Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci

Těšíme se na Vaši účast

prof. MUDr. Čestmír Neoral, CSc.
přednosta I. chirurgické kliniky